In de week van 21-25 juni 2021 is het de week van de RI&E, de Risico, Inventarisatie en Evaluatie. In de week van RI&E geven wij extra aandacht aan het veilig en gezond werken. Het doel van een RI&E is het in kaart brengen van de risico’s binnen het bedrijf.

Veilig en gezond werken begint door de risico’s op de werkvloer duidelijk te hebben en hier de benodigde maatregelen voor te treffen. Dit kan worden vastgelegd in een risico inventarisatie en evaluatie.

Een RI&E is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet voor alle bedrijven met personeel. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers is toetsing verplicht door een kerndeskundige.

De wet stelt geen termijnen aan het uitvoeren van een RI&E, maar een RI&E moet wel naar laatste inzichten actueel blijven. Het beste is om een RI&E regelmatig te herzien en eventueel aan te passen aan de kennis en situatie van dat moment.

Voor de week van de RI&E heeft Tragter Groep een speciale actie opgesteld. De actie luidt als volgt; onze veiligheidskundige komt bij u op locatie voor € 395,00 exclusief BTW per halve dag (4 uur) en met u te sparren over uw huidige RI&E, de risico’s op de werkvloer en de mogelijk te treffen maatregelen, inclusief korte rapportage.

Bij aanvraag voor het nieuw opstellen van een RI&E krijgt u in de week van de RI&E 10% korting!  

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@tragtergroep.nl of via 0545-820203