Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. En daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties en het opsporen van eventuele defecten kan veel schade voorkomen. Er bestaan 2 verschillende inspectievormen:

NEN 3140:

Deze norm richt zich voornamelijk op bestaande, in bedrijf zijnde elektrische installaties.

Als beheerder of installatieverantwoordelijke bent u aansprakelijk voor de veiligheid. In NEN 3140 staat hoe er veilig moet worden gewerkt aan, met of in de buurt bij laagspanningsinstallaties.
Door een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren weet u wat mogelijke risico’s zijn en hoe u gevaren met elektrotechnische installaties zo veel mogelijk kunt voorkomen.

NEN 1010:

Deze norm richt zich voornamelijk op nieuwe, niet in bedrijf zijnde installaties.
Het doel hiervan is om vast te stellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen en of deze geïnstalleerd is volgens de norm.

Als opdrachtgever/eigenaar of installateur heeft u een nieuwe elektrisch installatie aangelegd. Dit aanleggen doen we zoals in het bouwbesluit is bepaald voor installaties in gebouwen volgens de NEN 1010. Om er nu zeker van te zijn dat de installatie helemaal voldoet aan de NEN 1010 is een onderdeel ervan het controleren voor ingebruikname.

Wilt u meer informatie over inspecties bij elektrische installaties? Neem dan verblijvend contact op met een van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden!