Bij Tragter Groep, gevestigd in Gelderland, is het vanuit heel Nederland mogelijk om een bedrijfsnoodplan te laten maken. Bij uw bedrijf kunnen zich namelijk situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel en bezoekers het gebouw of terrein zo snel mogelijk moeten verlaten in geval van een calamiteit. Zoals bijvoorbeeld bij brand, een gaslekkage, wateroverlast of een bommelding. Tevens kan er een ongeval plaatsvinden binnen het bedrijf, waarbij externe hulpdiensten opgeroepen worden. Bij dit soort calamiteiten is het van cruciaal belang om de BHV-organisatie en nooddiensten de ruimte te geven om hun activiteiten uit te kunnen voeren om zo de veiligheid van alle aanwezigen zeker te stellen. Om handelingen bij dit soort calamiteiten snel en succesvol te laten verlopen, is het van groot belang dat zowel personeel als BHV’ers weten wat er van hen verwacht wordt en dat dit duidelijk omschreven staat in een bedrijfsnoodplan dat u kunt laten maken.

Een bedrijfsnoodplan laten maken

Stel dat er brand uit breekt in uw bedrijf, weet u dan wat u moet doen? Weten alle medewerkers en BHV’ers wat de te volgen procedure is bij een calamiteit? Volgens de Arbowet is elke werkgever verantwoordelijk voor een goede BHV-organisatie om deskundig op te kunnen treden bij brandbestrijding, evacuatie van de gebouwen en het bieden van eerste hulp bij een ongeval. De manier waarop de bedrijfshulpverlening wordt georganiseerd in een bedrijf dient weergegeven te worden in een overzichtelijk bedrijfsnoodplan dat u door ons kunt laten maken.

Een rapport dat is opgesteld op basis van NEN 8112

Het rapport wanneer u een bedrijfsnoodplan wilt laten maken met betrekking tot de bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening, wordt door Tragter Groep opgesteld op basis van NEN 8112, waarmee het uitgebreide rapport voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Een ontruimingsplan is onderdeel van deze rapportage. In het bedrijfsnoodplan wordt onder andere de inrichting en voorzieningen voor noodsituaties beschreven, zoals onder andere de organisatorische bevindingen (bijv. telefoonnummers in noodsituaties, bezetting per gebouw) en gebouw gebonden kenmerken, zoals de aanwezige beveiligingsinstallaties en de kwetsbare ruimten en activiteiten, waarop een verhoogd risico van toepassing is.

Altijd vrijblijvend advies

Naast het laten maken van een bedrijfsnoodplan en het volledig opstellen van een rapport ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie, zal Tragter Groep u tevens vrijblijvend adviseren over het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de BHV-organisatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld advies over het aantal benodigde BHV’ers binnen de organisatie, hoe de geoefendheid van de BHV-organisatie en het interne BHV-beleid te organiseren en benodigde hulpmiddelen.

Stel uw vragen aan ons

Heeft u vragen over bedrijfsnoodorganisatie/bedrijfsnoodplan op basis van NEN 8112 of onze andere diensten? Wilt u door ons een bedrijfsnoodplan laten maken? Neem dan vrijblijvend contactop met één van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden! Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 0545 820 203 of stuur een e-mail naar info@tragtergroep.nl.