Bedrijfsnoodorganisatie / Bedrijfsnoodplan NEN 8112

Bij uw bedrijf kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat personeel en bezoekers het gebouw of terrein zo snel mogelijk moeten verlaten in geval van een calamiteit. Zoals bijvoorbeeld bij brand, een gaslekkage, wateroverlast of een bommelding. Tevens kan er een ongeval plaatsvinden binnen het bedrijf, waarbij externe hulpdiensten opgeroepen worden. Bij dit soort calamiteiten is het van cruciaal belang om de BHV organisatie en nooddiensten de ruimte te geven om hun activiteiten uit te kunnen voeren om zo de veiligheid van alle aanwezigen zeker te stellen. Om handelingen bij dit soort calamiteiten snel en succesvol te laten verlopen is het van groot belang dat zowel personeel als BHV-ers weten wat er van hen verwacht wordt.

Stel dat er brand uit breekt in uw bedrijf, weet u dan wat u moet doen? Weten alle medewerkers en BHV-ers wat de te volgen procedure is bij een calamiteit?
Volgens de Arbowet is elke werkgever verantwoordelijk voor een goede BHV organisatie om deskundig op te kunnen treden bij brandbestrijding, evacuatie van de gebouwen en het bieden van eerste hulp bij een ongeval. De manier waarop de bedrijfshulpverlening wordt georganiseerd in een bedrijf dient weergegeven te worden in een overzichtelijk bedrijfsnoodplan.

Het rapport met betrekking tot de bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening wordt door Tragter Groep opgesteld op basis van NEN 8112, waarmee het uitgebreide rapport voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Een ontruimingsplan is onderdeel van deze rapportage.
In het bedrijfsnoodplan wordt onder andere de inrichting en voorzieningen voor noodsituaties beschreven, zoals onder andere de organisatorische bevindingen (bijv. telefoonnummers in noodsituaties, bezetting per gebouw) en gebouw gebonden kenmerken, zoals de aanwezige beveiligingsinstallaties en de kwetsbare ruimten en activiteiten, waarop een verhoogd risico van toepassing is.

Naast het volledig opstellen van een rapport ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie zal Tragter Groep u tevens vrijblijvend adviseren over het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de BHV organisatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld advies over het aantal benodigde BHV-ers binnen de organisatie, hoe de geoefendheid van de BHV organisatie en het interne BHV beleid te organiseren en benodigde hulpmiddelen.

Heeft u vragen over bedrijfsnoodorganisatie / bedrijfsnoodplan NEN 8112? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op