Tragter Groep uit Gelderland staat door heel Nederland voor u klaar wanneer u een ontruimingsplattegrond wilt laten maken. Ontruimingsplattegronden zorgen bij een calamiteit voor overzicht en bekendheid van de vluchtwegen en de veiligheidsvoorzieningen binnen gebouwen voor zowel medewerkers als bezoekers. De ontruimingsplattegronden zijn een belangrijke toevoeging op de bedrijfsnoodorganisatie en veiligheidssignalering, waardoor het essentieel is om deze te laten maken.

Ontruimingsplattegrond laten maken

De aanwezigheid van ontruimingsplattegronden is bij gebouwen, die beschikken over een ontruimings-/brandmeldinstallatie, een verplichting als onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Door middel van ontruimingsplattegronden, vluchtrouteverlichting en –aanduiding draagt de werkgever zorg voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers. Hierdoor hebben zij goed inzicht in een veilige vluchtroute en voldoet u tegelijkertijd aan de Arbowet.

Opgesteld op basis van NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010

De ontruimingsplattegrond die u door ons kunt laten maken, worden door Tragter Groep opgesteld op basis van NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010, waarbij de vluchtwegen worden aangegeven met alle belangrijke veiligheidsvoorzieningen. Dit zijn onder andere de brandblussers, brandslanghaspels, EHBO koffers, AED’s en belangrijke afsluiters die in de gebouwen aanwezig zijn.

Ontvang vrijblijvend advies

U kunt een ontruimingsplattegronden door ons laten maken, waarbij onze veiligheidskundige tevens het advies geeft over de posities van de plattegronden binnen uw bedrijf. Tijdens het inventariseren van de ontruimingsplattegronden zal onze veiligheidskundige ook vrijblijvend adviserend optreden bij het ontbreken van belangrijke veiligheidsvoorzieningen of zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De ontruimingsplattegronden worden zowel digitaal (DWG en/of PDF) als in hard copy aan u opgeleverd. Het ontwerp van de plattegronden gebeurt in overleg met u, zodat deze indien wenselijk aangepast wordt aan uw huisstijl met eigen logo.

Vraag naar meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over het laten maken van een ontruimingsplattegrond door ons? Neem dan vrijblijvendcontact op met één van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden! Dit doet u telefonisch via 0545 820 203 of stuur een e-mail naar info@tragtergroep.nl.