Wilt u graag een BHV-cursus volgen, georganiseerd door een specialist uit Gelderland? Tragter Groep biedt haar klanten de BHV-basisopleiding en de BHV-herhaling aan. Er wordt over de BHV-opleiding wel eens gedacht als een noodzakelijk kwaad. Dit komt vooral voor bij bedrijven waar het risico ogenschijnlijk klein is, toch zijn er legio voorbeelden te vinden van BHV’ers die levens redden.

Een BHV-cursus volgen bij een bedrijf uit Gelderland

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.
De risico-inventarisatie & evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. De BHV-cursus van Tragter Groep is bestemd voor iedere (toekomstige) bedrijfshulpverlener. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Wat leert de deelnemer tijdens de BHV-cursus?

De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden met brandblussers, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een ontruiming en of evacuatie. Hiermee voldoet de deelnemer na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdtaken, zoals benoemd in de Arbowet en voldoet tevens aan de richtlijnen van het NIBHV. In de BHV-opleiding van Tragter Groep is uiteraard genoeg ruimte voor het praktijkgedeelte, want wij beschikken over een speciaal ingericht instructielokaal.

Neem gerust contact met ons op

U kunt zich als individu of als groep opgeven voor de BHV-cursus in Gelderland of met meerdere personen. Neem gerust contact op en laat u zich geheel vrijblijvend informeren over de BHV-cursus in Gelderland. Dit doet u telefonisch via 0545 820 203 of stuur een e-mail naar info@tragtergroep.nl.

Wat houdt een BHV-er in en wat is het?  Klik hier

Meld je aan voor de cursus

BHV Basis

BHV Herhaling