Veiligheidssignalering is essentieel in het creëren van veilige omstandigheden op uw locatie! Het is belangrijk om op een snelle en overzichtelijke manier de aandacht te vestigen op mogelijke gevaren, wat verboden is of juist verplicht en zal een snelle ontruiming mogelijk moeten zijn bij een calamiteit. Juiste en overzichtelijke veiligheidssignalering waarschuwt in gevaarlijke of ongezonde situaties en kan hierdoor levens redden! Voldoen aan de Arbowet, internationale wet- en regelgeving en/of normeringen is daarnaast een basisvereiste.

  • Wat zijn alle risico’s binnen uw bedrijf?
  • Wat moet u doen bij een calamiteit?
  • Hoe kan iedereen veilig vluchten?
  • Heeft u de gevaren en vluchtwegen duidelijk weergegeven ?
  • Heeft u duidelijk aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden bij bepaalde werkzaamheden?
  • Heeft u aangegeven wat verboden is op uw bedrijventerrein of bij bepaalde werkzaamheden?

Belangrijke vragen in verband met de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, leveranciers en bezoekers! Een goed advies op gebied van veiligheidssignalering is essentieel.

U kunt bij ons terecht voor advies en productie van onder andere:

  • Samengestelde veiligheidsborden;
  • Pictogram / aanduiding borden/stickers;
  • Leidingmarkering;
  • Vluchtwegaanduiding / Noodverlichting.

Wilt u een goed advies én een betrouwbare partner voor bovenstaande diensten?

Dan is Tragter Groep uw partner! Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van een risico inventarisatie & evaluatie, een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplattegronden.

Wilt u meer meten over onze veiligheidssignalering? Neem dan verblijvend contact op met één van onze medewerkers.