OPLEIDINGEN & TRAININGEN RI&E

Welke risico’s lopen medewerkers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden? Op welke manier zorgt uw bedrijf voor goede arbeidsomstandigheden omwille van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers? Dit kan onderzocht worden door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie!

Volgens de Arbowet is voor ieder bedrijf die naast de directeur/eigenaar medewerkers in dienst heeft met meer dan 40 uur een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verplicht. Via een risico inventarisatie en evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak dienen bedrijven de arbeidsrisico’s en de risico beperkende maatregelen te beschrijven. Door een veilige en gezonde werkplek te creëren voor uw medewerkers, kunt u verzuim en ongevallen op de werkvloer terugdringen en de productiviteit en het werkplezier van uw medewerkers verhogen!

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. In het plan van aanpak (PvA) dient de werkgever aan te geven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende PvA kan uw bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Tragter Groep kan voor uw bedrijf bovenstaande zaken uitwerken in een overzichtelijke rapportage met een bijbehorend Plan van Aanpak. Deze dient vervolgens door het bedrijf zelf recentelijk bijgehouden te worden door middel van onder andere het uitvoeren van geadviseerde en/of noodzakelijke maatregelen. Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de arbeidsomstandigheden op de werkvloer verbeterd en maatregelen ook in de toekomst blijft borgen is het mogelijk dat onze Hogere Veiligheidskundige helpt met de implementatie en borging van het plan van aanpak.

Toetsing van RI&E door kerndeskundige
Voor bedrijven met meer dan 25 personen in dienst is een toetsing van de RI&E door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst verplicht. Bij deze toetsing wordt er gekeken of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. De deskundige schrijft vervolgens een advies onder andere over het Plan van Aanpak. Indien er bij bedrijven met maximaal 25 personen een branchegericht erkend RI&E-instrument wordt toegepast is deze toetsing niet verplicht, maar zeker wel raadzaam.

Tragter Groep biedt de mogelijkheid om de toetsing van een RI&E voor u te verzorgen. Indien uw RI&E getoetst dient te worden, vraag dan naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de werkzaamheden/branche, het gebruikte RI&E instrument en de grootte van uw bedrijf zal er een gecertificeerde kerndeskundige ingezet worden met kennis van uw branche.

Benieuwd wat Tragter Groep voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via 0545-820-203 of info@tragtergroep.nl.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op